Vergoeding

In 2019 wordt er 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast kan het zijn dat je vanuit de aanvullende verzekering nog recht hebt op extra uren. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering gaat ten koste van je eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Dieetadvisering voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed.

Het tarief van de diëtist wordt per kwartier gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. De 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering wordt verdeeld onder directe tijd (de tijd dat je bij mij aanwezig bent) en indirecte tijd (de tijd die ik besteed waar je niet bij aanwezig bent zoals het opstellen van het advies, factuur, mail, telefoon, rapportage naar verwijzend arts, etc.).

Met alle zorgverzekeraars is er een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gaat. Wanneer je door je vergoeding heen bent, hanteer ik de volgende tarieven:

Tarieven

De kosten voor een consult bedragen € 21,25 per kwartier.
Het eerste bezoek aan de diëtist duurt doorgaans een uur. De kosten hiervan bedragen € 85,-. Hiernaast betaal je bij je eerste bezoek eenmalig € 42,50 administratiekosten (aanmaken dossier, opstellen behandelplan en verslaglegging).

Vervolgconsulten nemen 15 tot 30 minuten in beslag en kosten derhalve € 21,25 tot € 42,50

Toeslag voor huisbezoek € 27,50

Foodmarkt tour € 85,-. Voor een uur. (max 4 personen, prijs kan worden gedeeld).

Online coaching traject van 8 weken € 255,-

Niet nagekomen eerste afspraak: € 85,-.
Niet nagekomen vervolgafspraak: € 42,50,-.

Annuleren Afspraak

Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen via telefoon of e-mail. Wanneer je later afzegt of de afspraak niet nakomt dan ontvang je een rekening van het consult. Deze kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.

Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat de meeste zorgverzekeringen geen verwijsbrief meer vragen om consulten te vergoeden. Sommige verzekeringsmaatschappijen ondersteunen deze wet echter nog niet, waardoor een verwijzing noodzakelijk blijft. Zorgverzekeringen die de directe toegankelijkheid niet ondersteunen zijn CZ, Delta Lloyd, Ohra, IZZ, de Friesland en Vvaa. Voor deze verzekeraars heb je daarom een verwijsbrief nodig om de consulten vergoed te krijgen, ik verzoek daarom deze mee te nemen bij het eerste consult. Daarnaast bevat een verwijsbrief van bijv. jouw huisarts vaak waardevolle informatie voor de juiste behandeling. Daarom blijft een verwijzing in veel gevallen toch wenselijk.

Sluit Menu