header logo rood

Vergoeding

In 2024 wordt er 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Dieetadvisering vanuit de basiszorgverzekering gaat WEL ten koste van je eigen risico. Indien je je eigen risico nog niet hebt verbruikt, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het eigen risico bedraagt 385 euro tenzij  dit op eigen initiatief is verhoogt.

Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico waardoor 3 uur dieetadvisering volledig wordt vergoed. Raadpleeg van tevoren je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit Ketenzorg
Voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd ‘ketenzorg’. Wanneer je via ketenzorg bent verwezen naar ons, worden de kosten voor dieetadvies vergoed vanuit het basispakket en gaat NIET ten koste van het eigen risico.

Ongecontracteerde zorg: Ongeacht bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent, ben je van harte welkom in de praktijk.  Voedingsbureau heeft geen contract met CZ (Ohra, Nationale Nederlanden en Deltha Loyd). Je ontvangt een factuur en kunt deze zelf declareren bij je zorgverzekering voor eventuele vergoeding. 

Het tarief van de diëtist wordt per kwartier gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. De 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering wordt verdeeld onder directe tijd (de tijd dat je bij ons aanwezig bent) en indirecte tijd (de tijd die wordt besteed waar je niet bij aanwezig bent zoals het opstellen van het advies, factuur, mail, telefoon, rapportage naar verwijzend arts, etc.).

Wanneer er geen overeenkomst is met een zorgverzekering of wanneer je door je vergoeding heen bent, hanteer ik de volgende tarieven:

Tarieven

De kosten voor een consult bedragen € 22,00 per kwartier.
Het eerste bezoek aan de diëtist duurt doorgaans 60-75 minuten. De kosten hiervan bedragen € 88,-. Hiernaast betaal je bij je eerste bezoek eenmalig € 66,00 administratiekosten (aanmaken dossier, opstellen behandelplan en verslaglegging. Vervolgconsulten nemen 15 tot 30 minuten in beslag en kosten derhalve € 22,00  tot € 44,00 euro.

Toeslag voor huisbezoek € 27,50

Foodmarkt tour € 132-. 60 minuten. (max 6 personen, prijs kan worden gedeeld).

Online cursus; Nooit meer op dieet, creëer je eigen gezonde leefstijl  € 275,-

Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Annuleren Afspraak

Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen via telefoon of e-mail. Wanneer je later afzegt of de afspraak niet nakomt dan ontvang je een rekening van het consult. Deze kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren. Voor ziekte kan geen uitzondering worden gemaakt, gereserveerde tijd zal in rekening worden gebracht. 

Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat de meeste zorgverzekeringsmaatschappijen geen verwijsbrief meer vragen om consulten te vergoeden. Ondanks dat een verwijsbrief m.b.t. vergoeding in de meeste gevallen niet noodzakelijk is, bevat een verwijsbrief van jouw (huis)arts of specialist vaak waardevolle informatie voor de juiste behandeling. Daarom blijft een verwijzing in veel gevallen toch wenselijk.